Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Procés participatiu vinculat a l'elaboració del pla d'ordenació de la forest Muntanya de Sant Miquel

La muntanya de Sant Miquel és una forest de titularitat pública, concretament de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i situada al terme municipal de Setcases, a la comarca del Ripollès.

Malgrat que la normativa vigent d'ordenació i gestió forestal no preveu la participació ciutadana fora de la tramitació formal dels projectes d'ordenació, l'elaboració del Pla General de Política Forestal 2007-2016 , pendent d'aprovació pel Govern, ja s'havia fet de manera participativa. No obstant això, encara no s'havia fet mai un procés participatiu associat a la gestió d'una forest concreta. Per tant, el procés de participació vinculat a la gestió de la forest de la muntanya de Sant Miquel va ser pioner a Catalunya, i estableix un precedent de debat ciutadà al voltant de la gestió d'una forest pública.

El procés participatiu vinculat a la forest pública de la muntanya de Sant Miquel anava dirigit a generar un debat social sobre la gestió de la forest, per tal d'apropar-ne l'ordenació i la gestió a la ciutadania i els agents del territori i millorar, de manera compartida, la gestió de la muntanya de Sant Miquel.

Amb l'objectiu d'implicar la ciutadania en el procés participatiu, es va dissenyar una metodologia participativa centrada en una jornada de debat, precedida d'una sortida de descoberta. El procés es va reproduir, en paral·lel, a l'Institut de Camprodon (el SES Germans Vila-Riera), dirigit a la població jove, i també es va desenvolupar un pla de comunicació que acompanyava tot el procés. La sortida de descoberta i la jornada de debat van tenir lloc a Setcases, atesa la importància territorial que la muntanya de Sant Miquel té en aquest municipi, en dos dissabtes del mes de maig de 2010.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

Mallorca 100 Baixos
08029 Barcelona
Tel. 931 595 294
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
Dossier de projectes
© 2011-2020 Espai TReS