Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Suport a la coordinació i redacció del Pla d'implicació ciutadana en la custòdia del territori

Augmentar la implicació ciutadana en la custòdia del territori. Aquest és un dels reptes més importants que han d'afrontar les entitats de custòdia i la Xarxa de Custòdia del Territori (xct). Per aquesta raó, durant l'any 2008 la xct, amb la col·laboració de l'Observatori del Tercer Sector (OTS) i el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana, de la Generalitat de Catalunya, va elaborar el Pla d'implicació ciutadana en la custòdia del territori.

L'elaboració d'aquest Pla es va fer de manera participativa. Durant l'any 2008 es va compaginar el treball tècnic de l'equip redactor del Pla (OTS) amb la consulta a les entitats membres de la xct i el debat entre elles a través d'una enquesta electrònica, entrevistes aprofundides a una selecció de representants d'entitats i dues jornades de treball, una de les quals en el marc de l'Assemblea general de la xct. La participació dels membres de la xct va ser prou alta atenent a les dades següents: 50 persones participant en els tallers de debat celebrats durant l'assemblea general de la xct (30 de maig de 2008), 12 persones entrevistades en profunditat, 79 respostes vàlides del qüestionari electrònic i prop de 50 assistents a la jornada de debat del Pla de participació (23 de juliol de 2008).

A partir del diagnòstic i els reptes identificats, el Pla es fixa dos objectius estratègics: 1. Augmentar la implicació ciutadana en iniciatives de custòdia; 2. Augmentar la comunicació i la difusió de la custòdia. Aquests objectius es despleguen en 18 accions, que es van començar a executar durant el 2009.

Durant la redacció del Pla, Espai TReS va exercir tasques de coordinació tècnica per tal de facilitar a l'OTS directrius, materials i contactes necessaris per elaborar el Pla. Durant l'any 2009 Espai TReS va dur a terme la coordinació tècnica i l'execució de les accions prioritàries previstes en el Pla.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

Mallorca 100 Baixos
08029 Barcelona
Tel. 931 595 294
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
Dossier de projectes
© 2011-2020 Espai TReS