Espai TReS - Territori i responsabilitat social

Presentació

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable de l'entorn natural, rural i urbà. Amb els nostres projectes fomentem la cultura de la sostenibilitat, que aposta per un model de societat que compagina la plenitud personal amb l'equilibri planetari.

L'àmbit d'actuació dels nostres projectes és el territori en un sentit ampli, que inclou les temàtiques següents: natura i biodiversitat, paisatge, custòdia del territori, territori i urbanisme, ecoturisme i, en darrer terme, la citada cultura de la sostenibilitat. Entenem que l'entorn on vivim ens permet desenvolupar-nos com a persones i com a societat, i per això cal gestionar-lo de manera responsable.

Els nostres serveis s'agrupen en quatre àrees de treball: coneixement, comunicació, participació i estratègia. En primer lloc pensem que cal generar i transmetre coneixements, els autèntics fonaments de qualsevol compromís social amb el territori. Un pas següent és la sensibilització, que promovem a través de la comunicació. En un estadi posterior la societat ja intervé en les decisions que l'afecten, mitjançant els instruments de deliberació i participació. Finalment, pretenem que tothom actuï pel territori i per això elaborem estratègies per fer-ho possible. Tot aquest procés gradual d'implicació social està en la base dels nostres projectes.

Per a nosaltres, la gestió responsable del territori és aquella que:

  • Fa compatibles les activitats humanes amb el manteniment dels valors intrínsecs de l'entorn natural, rural i urbà, tot promovent un aprofitament racional dels recursos.
  • Reconeix els condicionants físics i biològics del propi entorn (relleu, hidrografia, geologia, biodiversitat, paisatge, etc.).
  • Satisfà les necessitats materials i immaterials de la ciutadania en general i de les poblacions rurals en particular.
  • Referma la identitat local i aposta per la cultura autòctona.
  • Afavoreix el coneixement social del territori i actituds de respecte i d'implicació ciutadana.
  • Fomenta la participació de la societat en els processos de presa de decisions.

La nostra trajectòria: d'X3 a Espai TReS
Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és el resultat de l'evolució i especialització de l'equip fundat l'any 2002 amb el nom d'X3 Estudis Ambientals. Amb X3 Estudis Ambientals vam iniciar la nostra trajectòria, desenvolupant projectes de caire tècnic en l'àmbit de l'anàlisi i la planificació ambiental del territori. Ben aviat, però, vam començar a incorporar elements de caràcter social en els nostres projectes.

Després de més de 130 projectes i d'anar aprofundint en el component social del territori, decidim actualitzar i reorientar els nostres serveis. Coincidint amb el 10è aniversari de la nostra fundació, el 2012 materialitzem una transformació interna i X3 Estudis Ambientals esdevé Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social.

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS