Espai TReS - Territori i responsabilitat social

Lleida sotmet a debat el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Espai TReS dinamitzarà cinc tallers de participació sectorial

15/05/2015

Lleida sotmet a debat el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El Pla general d'ordenació urbana de Lleida, l'instrument principal que regula l'urbanisme al municipi, es va aprovar definitivament el desembre de 1998. Amb l'objectiu de revisar i actualitzar aquest Pla, la Paeria ha iniciat el procés d'elaboració d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per tal de planificar la ciutat amb l'horitzó 2030.

En el marc de la tramitació legalment establerta, l'octubre de 2014, es va aprovar i sotmetre a informació pública l'Avanç del POUM. En aquests moments ens trobem, doncs, en el període de redacció del document complet del POUM que, un cop acabat, s'ha de sotmetre a l'aprovació inicial de l'ajuntament.

En aquest període i d'acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Paeria ha decidit organitzar uns Tallers de participació que tenen per objectiu contrastar i, sobretot, concretar les propostes urbanístiques previstes a l'Avanç del POUM per tal de disposar de pautes i idees que es puguin tenir en consideració durant la redacció del POUM.

S'han previst 5 tallers de participació, cadascun dedicat a una temàtica específica:

  • Taller núm. 1: Mobilitat i infraestructures
  • Taller núm. 2: Promoció econòmica, industrial, comercial i turística.
  • Taller núm. 3: Territori i desenvolupament urbà
  • Taller núm. 4: Medi ambient i sostenibilitat.
  • Taller núm. 5: Habitatge, cohesió social i qualitat de vida.

Aquests tallers, que es realitzaran un cop per setmana, s'iniciaran el dijous 21 de maig de 2015 i a partir de llavors, de manera successiva, cada dijous fins al 18 de juny.

Espai TReS ofereix assistència tècnica a la Paeria de Lleida amb el disseny, desenvolupament i tractament dels tallers de participació, així com en el programa de comunicació associat al procés participatiu.

Més informació a http://poumlleida.paeria.cat/ 

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS