Espai TReS - Territori i responsabilitat social

Nous cursos pioners en ecoturisme i guiatge de natura a partir de novembre

Els promou la Universitat Autònoma de Barcelona i Espai TReS n’ha assessorat el programa i forma part del professorat

26/06/2012

Nous cursos pioners en ecoturisme i guiatge de natura a partir de novembre

Vénen a omplir un buit. Són els dos cursos d'especialització en ecoturisme i guiatge de natura que ofereix, a partir de novembre, l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta proposta formativa ha estat creada per donar resposta a una necessitat cada vegada més evident en el mercat turístic: la demanda creixent de productes ecoturístics implica, efectivament, la necessitat de disposar d'empreses i professionals tant del sector públic com del privat suficientment formats per afrontar el repte d'oferir productes i serveis d'alta qualitat i amb garanties d'èxit.

Els cursos d'especialització en ecoturisme / turisme de natura han estat dissenyats amb l'objectiu principal de formar professionals que volen crear productes i / o empreses ecoturístiques o volen dedicar-se al guiatge de natura. Els cursos també van dirigits a aquelles persones que ja s'hi dediquen però volen millorar la seva formació i garantir una millor projecció professional. Es tracta de dos àmbits que presenten un gran potencial de creixement tant en el context nacional com en l'internacional.

Els dos cursos comparteixen continguts comuns. El primer oferirà una especialització en creació i gestió de productes i empreses ecoturístiques, mentre que el segon ho farà en la professió de guia de natura. Ambdós cursos presenten una proposta formativa consistent en una estructura de quatre mòduls: dos mòduls comuns per a tots els estudiants en què es fa una introducció a l'ecoturisme, el seu context i marc regulador; un mòdul especialitzador en la matèria corresponent en cada cas; i un mòdul pràctic consistent en la realització d'unes pràctiques en empreses i institucions o, en el seu defecte, un treball final en forma de creació d'un producte o empresa ecoturística.

La durada de cada curs és de 72 hores de docència presencial (els tres mòduls teòrics consten d'una càrrega docent de 24 hores cadascun d'ells), més 40 hores de dedicació al mòdul pràctic. El preu de cada curs és de 1.200 euros i la preinscripció es pot fer fins al 31 d'octubre.

Espai TReS ha assessorat des de l'inici el programa i els continguts d'aquests cursos d'especialització. A més a més, Xavier Basora, d'Espai TReS, forma part del professorat i impartirà algunes classes.

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS