Espai TReS - Territori i responsabilitat social

CLIENT

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Escola d'Administració Pública de Catalunya

L'Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

La missió de l'Escola és "millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic" que ajudin a les Institucions a integrar els nous membres en el seu entorn de treball, a millorar els resultats de les persones que hi treballen en el desenvolupament de les seves responsabilitats i a preparar a les persones de l'organització per als canvis futurs.

Més informació: eapc.gencat.cat

Projectes:

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS