Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Suport en la moderació i relatoria de dues reunions internes de treball per a la redacció de l’informe del CADS sobre el canal Segarra-Garrigues

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), òrgan d'assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tenen incidència sobre el desenvolupament sostenible, va rebre l'encàrrec d'elaborar una reflexió de futur sobre el canal Segarra-Garrigues, una infraestructura hidràulica amb una gran transcendència econòmica i social per a les terres de Lleida i que adquireix una dimensió de país.

Aquest procés de treball i reflexió es va iniciar l'any 2012 i va finalitzar el maig de 2015 amb la publicació d'un informe. Atesa la multiplicitat de factors a analitzar i, sobretot, considerant l'evolució del projecte en paral·lel al procés d'elaboració de l'informe, el CADS va mantenir el document obert fins al plenari del dia 28 de maig de 2015.

Amb la consciència de la transcendència de la matèria que és objecte de l'informe, el CADS va voler formular les seves reflexions demanant l'opinió a reconeguts experts en matèria d'aigua i establint contactes amb actors clau de les terres de Lleida per conèixer de primera mà les seves visions i expectatives sobre aquesta infraestructura. Per tal de copsar millor l'opinió dels experts, es van celebrar dues reunions internes de treball al Palau de Pedralbes els dies 23 de gener i 27 de febrer de 2013.

En la primera de les dues reunions, Espai TReS va estructurar i moderar el debat dels experts, a més d'exercir la funció de relatoria. En la segona Espai TReS va centrar-se en la relatoria. Per a ambdues reunions es van elaborar els corresponents documents de resultats.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS