Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Acompanyament participatiu al Pla Estratègic “L’H on dels barris”

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va endegar el procés participatiu "L'Hospitalet ON dels Barris" per tal de generar una visió compartida amb la ciutadania sobre el posicionament, els objectius de futur i les actuacions que cal impulsar als districtes i als barris de la ciutat.

El procés participatiu tenia els següents objectius:
a) La configuració d'un diagnòstic sobre la situació actual dels districtes i barris de la ciutat.
b) La definició d'una visió de futur sobre els districtes i barris de la ciutat.
c) L'aportació de propostes d'actuacions concretes per dur a terme als districtes i barris de la ciutat.

El procés participatiu L'Hospitalet ON dels Barris va aconseguir alinear els objectius dels districtes i dels barris amb l'estratègia global de ciutat a partir d'una visió compartida amb la ciutadania, afavorir l'especialització dels districtes i barris com a element de competitivitat, posar en valor la força de la societat civil a L'Hospitalet, tant de les entitats com de la ciutadania a títol individual.
Així mateix, el procés va servir per aprofundir en les dinàmiques de govern obert i transparent, potenciar i activar el Consell de Districte com a motor de la participació al barri, i promoure activament la pluralitat, la convivència, la cohesió social i la coresponsabilitat.

El procés L'H ON dels barris tenia com a voluntat recollir de manera participada amb la ciutadania un diagnòstic de la situació actual de cadascun dels barris que formen la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, així com una visió de futur sobre els barris que es volia assolir en un futur a mig termini pel conjunt dels veïns i veïnes del barri. Per últim, es va realitzar un recull de propostes d'actuacions a fer en cadascun dels barris coherents en base al diagnòstic realitzat i a la visió de futur projectada.

El procés va comptar amb una vintena de trobades presencials, sis mapatges ciutadans (itineraris participatius) i es van recollir més de 9.000 propostes a través de la plataforma de participació en línia.

Totes les aportacions van ser recollides, analitzades i avaluades per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i es va fer un informe final per cada barri, on es va retre comptes de la valoració del conjunt de les propostes així com de la seva viabilitat tècnica, econòmica i/o programàtica.

Espai TReS va desenvolupar aquest projecte en col·laboració amb Momentum Lab.

Més informació: https://www.lhon-participa.cat/

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS