Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Suport al procediment d’exposició pública de l'Instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió biogeogràfica mediterrània

El Projecte d'Acord del Govern pel qual es designen les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània i s'aprova el seu instrument de gestió, es va sotmetre a informació pública per un període de 2 mesos, des del 10 de maig fins el 10 de juliol de 2014. Així mateix, durant l'esmentat període, es va obrir el tràmit d'audiència als ens locals en l'àmbit territorial d'aplicació i foren requerits informes preceptius als organismes que la legislació estableix.

Les tasques d'Espai TReS de suport al procediment d'exposició pública van ser diverses: atenció (presencial i telefònica) al públic interessat a les dependències del Departament de Territori i Sostenibilitat durant els 60 dies d'informació pública; suport a l'anàlisi i a la resposta de les al·legacions (amb una primera proposta justificada de resposta per a cada al·legació); i redacció d'un esborrany d'informe sobre l'anàlisi de les al·legacions i els informes rebuts com a conseqüència del procediment d'informació pública, del tràmit d'audiència als ens locals i de la sol·licitud d'informes preceptius i la proposta d'esmenes.

 

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS