Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Suport al procediment d’exposició pública del decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola

El Projecte de decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc es va sotmetre a informació pública durant un període de 45 dies naturals, des del 3 de desembre de 2009 fins al 16 de gener de 2010. Així mateix, durant l'esmentat període, s'obrí el tràmit d'audiència als ens locals en l'àmbit territorial dels quals incideix el Parc i foren requerits els informes preceptius als organismes que la legislació estableix.

El nombre total d'aportacions rebudes com a conseqüència dels tràmits d'informació pública, audiència als ens locals i sol·licitud d'informes preceptius va ser de 103. L'origen de les aportacions va ser majoritàriament d'al·legacions de particulars (45), seguit d'al·legacions d'entitats (23) i d'empreses (20).

Les tasques d'Espai TReS de suport al procediment d'exposició pública van ser diverses: atenció (presencial i telefònica) al públic interessat a les dependències del Departament de Medi Ambient i Habitatge durant els 45 dies d'informació pública; suport a l'anàlisi i a la resposta de les al·legacions (amb una primera proposta justificada de resposta per a cada al·legació); i redacció d'un esborrany d'informe sobre l'anàlisi de les al·legacions i els informes rebuts com a conseqüència del procediment d'informació pública, del tràmit d'audiència als ens locals i de la sol·licitud d'informes preceptius i la proposta d'esmenes.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS