Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Suport al procediment d’exposició pública del decret de modificació del PEIN, en l'espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

El decret pel que s'aprova la modificació del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), en relació amb l'espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs es va sotmetre a informació pública per un període de 30 dies naturals, des del 30 d'octubre fins el 20 de novembre de 2012. Així mateix, durant l'esmentat període, es va obrir el tràmit d'audiència als ens locals en l'àmbit territorial dels quals incideix l'ampliació i foren requerits informes preceptius als organismes que la legislació estableix.

El nombre total d'aportacions rebudes com a conseqüència dels tràmits d'informació pública, audiència als ens locals i sol·licitud d'informes preceptius va ser de 45. L'origen de les aportacions va ser majoritàriament d'al·legacions de particulars (15) i d'entitats (15).

Les tasques d'Espai TReS de suport al procediment d'exposició pública van ser diverses: atenció (presencial i telefònica) al públic interessat a les dependències del Departament de Territori i Sostenibilitat durant els 30 dies d'informació pública; suport a l'anàlisi i a la resposta de les al·legacions (amb una primera proposta justificada de resposta per a cada al·legació); i redacció d'un esborrany d'informe sobre l'anàlisi de les al·legacions i els informes rebuts com a conseqüència del procediment d'informació pública, del tràmit d'audiència als ens locals i de la sol·licitud d'informes preceptius i la proposta d'esmenes.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS