Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Paisatge i participació ciutadana. L'experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge va incorporar la participació ciutadana en el procés d'elaboració dels catàlegs de paisatge, els quals són instruments concebuts per a introduir el paisatge en l'ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial.

Cal tenir en compte, però, que en l'àmbit de la planificació i la gestió del paisatge no existeix una metodologia participativa unànimement reconeguda i, ni tan sols, assajada. Per aquesta raó, es pot considerar que la participació en els catàlegs de paisatge va tenir un caràcter pioner i experimental. A mesura que es van anar elaborant els set catàlegs de paisatge, també es van anar perfilant i millorant els processos participatius.

Aquesta publicació, que parteix d'un informe elaborat per Espai TReS, descriu l'experiència de la participació en
els catàlegs de paisatge centrant-se especialment en els instruments utilitzats, la seva valoració (tant positiva com negativa), els aspectes claus a tenir en compte, així com la incidència de la participació en els catàlegs de paisatge.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS