Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Assessorament i suport en la redacció del Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya

Aquest Pla és un encàrrec a l'empresa pirinenca Elements per part de la Direcció General de Turisme, del Departament d'Empresa i Ocupació, en col·laboració amb la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La finalitat d'aquest treball és avaluar l'estat actual del sector del turisme de natura en una mostra d'espais naturals protegits del país, per tal d'impulsar un model de turisme de natura responsable que posicioni Catalunya com a referent d'aquest sector.

El Pla, doncs, defineix una estratègia per impulsar l'ecoturisme a Catalunya, amb èmfasi en els espais naturals protegits del país. La seva visió és posicionar Catalunya com a referent en matèria de turisme de natura a la regió mediterrània en l'horitzó 2020, a partir de la valorització i conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics i la contribució al desenvolupament local del territori.

Per turisme de natura (entès com a ecoturisme) el Pla es refereix a aquella modalitat turística en què la motivació principal de l'usuari és contemplar, observar i conèixer la natura i les expressions culturals associades, d'una manera respectuosa amb l'entorn i les poblacions locals.

Després d'una diagnosi global de la situació del turisme de natura a Catalunya a partir de la selecció d'11 espais naturals protegits (ENP), el Pla proposa 50 actuacions a curt i mig-llarg termini (20 de les quals es consideren clau) per reforçar i consolidar el turisme de natura al nostre país.

Des d'Espai TReS s'ha ofert assessorament a Elements al llarg de tot el procés d'elaboració del Pla, i també s'han redactat part dels continguts, especialment aquells més relacionats amb el potencial ecoturístic dels recursos naturals, els equipaments de suport al turisme de natura, i els instruments de comunicació, promoció i comercialització.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS