Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Pla d'implicació ciutadana en el Parc Fluvial del riu Ripoll al municipi de Barberà del Vallès (2011-2014)

A partir de l'any 2007 l'Ajuntament de Barberà del Vallès va impulsar la creació del Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas pel municipi. L'Ajuntament va identificar de seguida la necessitat de sensibilitzar la població del municipi respecte la importància de recuperar i preservar l'espai fluvial així com "acostar" el riu a la ciutadania a través de la implicació dels diferents actors que conformen el Parc. Amb aquesta finalitat, es va proposar d'elaborar un Pla d'implicació ciutadana del Parc Fluvial del riu Ripoll.

Aquest pla analitza la relació de la població amb el Parc Fluvial i el grau d'implicació dels diferents agents vinculats, així com els diversos usos que s'estan donant a l'espai. D'altra banda, el Pla identifica els reptes de futur del Parc Fluvial i apunta propostes per implicar els agents i la ciutadania en general en la gestió i l'ús públic del Parc Fluvial del riu Ripoll.

L'elaboració del pla va anar acompanyada d'un procés participatiu, que va iniciar-se a final de 2010 amb una sèrie d'entrevistes personalitzades a responsables polítics i tècnics de l'Ajuntament, i que van anar seguides d'uns grups de discussió sectorials en els quals van participar persones representant els diversos interessos que conflueixen en la gestió del riu. Aquest procés va arribar al seu punt àlgid amb una sessió de debat, a la qual es va convocar tota la ciutadania de Barberà del Vallès, en el marc de les III Jornades d'apropament i coneixement del riu Ripoll.

L'Oficina de Participació Ciutadana de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona va donar suport i va coordinar l'elaboració d'aquest Pla d'implicació.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS