Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Sessions de debat del procés de participació per al Pla de millora de la qualitat de l'aire 2011-2015

La Unió Europea fixa els valors límit de qualitat de l'aire que els Estats membres han de respectar amb l'objectiu de preservar la salut de les persones i el medi ambient. En el supòsit de sobrepassar aquests nivells, l'organisme competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha d'elaborar plans d'acció amb mesures concretes que permetin restablir la qualitat de l'aire.

La Generalitat de Catalunya va elaborar un pla pel període 2011-2015. L'elaboració d'aquest Pla necessitava de la participació activa de diversos agents i actors socials, per això es va posar en marxa un procés de diàleg social.

L'objectiu d'aquest procés va ser recollir les propostes de mesures que es considerin més idònies per aquest Pla. Per proposar-les i posar-les a debat es van crear diferents espais i instruments de participació, així com un espai web per al procés. Totes les propostes rebudes van ser valorades per tal de ser incloses en el redactat final del Pla.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS