Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Elaboració del Protocol de funcionament del Dossier de projectes de custòdia del territori

El Dossier de projectes de custòdia del territori (DPC o Dossier) és una iniciativa de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) per donar a conèixer al sector empresarial diversos projectes de custòdia del territori promoguts per entitats membres de la xct amb l'objectiu d'aconseguir la seva col·laboració en aquests projectes. L'objectiu general del DPC és incentivar la participació del sector empresarial en el desenvolupament d'iniciatives de custòdia del territori com part de la seva Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en matèria de biodiversitat i conservació del patrimoni i el paisatge.

Els destinataris del DPC són, d'una banda, les entitats de custòdia del territori, que poden presentar les seves iniciatives que encara no hagin estat finançades per incorporar-les al Dossier, i que hauran de ser membres de la xct. D'altra banda, les empreses col·laboradores, que aportaran el finançament parcial o total de les iniciatives del DPC, o altres formes de col·laboració (assessorament, recursos humans, voluntariat corporatiu, etc.).

Atès el volum de projectes que gestiona el Dossier i la complexitat d'alguns dels procediments que porta associats, sorgeix la necessitat de redactar un protocol de funcionament. Per això, el Protocol de funcionament del Dossier de projectes de custòdia del territori defineix els procediments que cal seguir en cadascuna de les fases del Dossier, per tal que aquestes siguin adequades i eficaces per la consecució dels seus objectius. El Protocol de funcionament està dividit en tres protocols interns: el protocol d'actualització del Dossier; el protocol d'establiment de col·laboracions; i el protocol d'implantació dels projectes.

A partir de les necessitats que anava transmetent la xct en relació al Dossier, Espai TReS va assumir-ne l'elaboració del Protocol de funcionament associat. Aquest projecte va comptar amb el suport de la Fundación Biodiversidad.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS