Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Recuperar: com revitalitzar l'essència del territori

Recuperar

Com la resta de volums de la col·lecció "Accions pel territori", aquesta publicació inclou un ventall d'idees, suggeriments i propostes, en aquesta ocasió per recuperar diversos elements que caracteritzen el territori, entès des d'una visió àmplia i holística: patrimoni natural i cultural, elements tangibles i intangibles.

El llibre s'estructura en tres blocs que compleixen funcions diferents. El primer pretén ser una reflexió prèvia de caire conceptual per emmarcar la resta de continguts. Sense aprofundir, es reflexiona sobre els diferents tipus d'elements i valors que integren el territori i que es poden relligar entre ells al voltant dels conceptes de paisatge i patrimoni. Després es passa a analitzar el terme recuperar des de diferents punts de vista: és el mateix que restaurar o rehabilitar, paraules que sovint s'utilitzen de manera indistinta? S'ha de recuperar tant com es pugui? Tornar enrere, però fins quan? Finalment, aquest primer bloc acaba amb les raons que justifiquen la necessitat de revitalitzar el territori, que són de caire identitari, històric, econòmic, utilitari i estètic.

El segon bloc és el més metodològic i procedimental. Tot i que cada element i àmbit a recuperar té les seves especificitats, i que no hi ha receptes màgiques que garanteixin l'èxit, qualsevol projecte o iniciativa de recuperació hauria de tenir en compte unes directrius i orientacions comunes. En molts casos, les recomanacions exposades són de sentit comú, el qual convé tenir ben present ja que no sempre s'aplica. Pel fet que aquestes directrius abasten una àmplia varietat de projectes, els autors aconsellen complementar la informació amb manuals tècnics més específics.

El tercer bloc vol ser un recull d'aquells elements que caracteritzen el territori i que són susceptibles de ser recuperats, de vegades amb la mateixa funció que tenien antigament, de vegades amb una de nova. Aquests elements s'han agrupat en 19 tipologies (amb una fitxa per a cadascuna), una classificació que no pretén fragmentar -un mateix projecte de recuperació hauria d'abastar, si fos possible, més d'un element des d'una visió de conjunt-, sinó facilitar-ne la comprensió. El darrer bloc també vol ser un reconeixement i un espai on emmirallar-se. Un reconeixement a les nombroses iniciatives de recuperació que arreu del territori s'han dut a terme gràcies a l'impuls d'entitats sense ànim de lucre, d'administracions públiques, d'empreses privades i entitats financeres i, en definitiva, de moltes persones compromeses. Per això hi apareixen gairebé una seixantena de casos pràctics repartits arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, que volen ser un reflex del que s'està fent i es pot continuar fent.

Documentació

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS