Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Sessió de participació per a l’elaboració del Pla d’ordenació de recursos forestals (PORF) de les Comarques de Girona

Els Plans d'ordenació de recursos forestals (PORF) són un instrument de planificació forestal regulat per la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. La Generalitat de Catalunya va endegar l'any 2010 l'elaboració del PORF de l'àmbit de planificació de les Comarques de Girona, i va considerar necessari que la seva elaboració inclogués un ampli procés de participació amb les entitats locals, les administracions i els agents socials implicats.

Aquest procés participatiu va comportar la consulta a les entitats locals i, a través dels seus òrgans de representació, a les administracions i als sectors forestals més representatius com ara els propietaris forestals privats i, altres usuaris legítims afectats. L'objectiu del procés era recollir aportacions d'expertesa per complementar i esmenar el document i, sobretot, enriquir el Pla final.

En el marc d'aquest procés, Espai TReS va dinamitzar una sessió dirigida als agents econòmics vinculats a la gestió forestal de l'àmbit de les comarques de Girona. L'objectiu de la sessió era obrir un espai de deliberació i recollir propostes per a l'elaboració del Pla. Concretament, es va demanar als participants que suggerissin i debatessin esmenes i noves aportacions a la proposta de document de diagnosi i que reflexionessin sobre determinades qüestions de les temàtiques dels eixos de debat.

A la sessió hi van participar 25 persones, que van debatre sobre la conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals, la millora de les funcions productives i la gestió de la conservació de la diversitat biològica i de les funcions protectores.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS