Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes

Aquesta guia desenvolupa els continguts teòrics i la metodologia necessària per dur a la pràctica actuacions destinades a potenciar i millorar les comunitats vegetals autòctones presents a les riberes i, en general, les funcions ecològiques dels espais fluvials. S'aporten criteris d'actuació per als espais fluvials que es basen en la intervenció mínima sobre el medi físic i en la priorització de les tècniques més toves, sempre que en sigui viable l'ús. Tot plegat amb l'objectiu de fer la intervenció i el manteniment mínims possibles, i de complir les exigències de la Directiva marc de l'aigua de respecte als valors naturals preexistents, de la Directiva d'inundacions i de la resta de normativa aplicable.

El document ha d'assistir els tècnics de l'Administració, de l'empresa privada i de les entitats ambientals, així com qualsevol altra persona interessada que participi en la gestió de l'espai fluvial.

Des d'Espai TReS es va revisar i editar una primera versió de la guia, es van redactar nous apartats i es van cercar les fotografies i casos que il·lustren la publicació.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS