Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Xarxa d’actors socials en els àmbits de participació ciutadana de la Directiva Marc de l’Aigua de les rieres de Ponent i les rieres de Llevant

La Directiva Marc de l'Aigua, aprovada pel Parlament europeu i la Comissió a finals del 2000, és l'instrument del qual es dota la Unió Europea per convertir la nova cultura d'aigua en una política concreta que es coordini amb la resta de polítiques sectorials. A part dels requeriments tècnics que deriven de la Directiva, aquesta norma aposta per implicar la ciutadania en la validació dels diagnòstics sobre els problemes de l'aigua i en la redacció dels programes de mesures per resoldre aquests problemes i assolir un bon estat ecològic dels ecosistemes aquàtics.

Per aconseguir-ho, la Direcció General de Participació Ciutadana i l'Agència Catalana de l'Aigua van endegar un procés de participació ciutadana per garantir la informació, la consulta i la participació activa dels ciutadans i les ciutadanes i de les diverses organitzacions del territori, des dels ajuntaments fins a les entitats ecologistes, les organitzacions socials i les sindicals, la pagesia, els regants, les empreses i moltes altres. Aquest procés s'estructurava en 16 àmbits de participació que es corresponien, aproximadament, amb les conques fluvials.

Un pas previ imprescindible a l'inici del procés de participació va ser la identificació dels agents del territori que intervenen, directament o indirecta, en la gestió de l'aigua. Un cop identificats els agents, la Direcció General de Participació Ciutadana i l'Agència Catalana de l'Aigua els van convidar a participar en el procés esmentat.

Així doncs, l'objectiu principal d'aquest treball va ser l'elaboració d'una base de dades de dos dels àmbits de participació ciutadana de la Directiva Marc de l'Aigua: les rieres de Ponent i les rieres de Llevant. Aquesta base de dades recollia la informació bàsica sobre els actors socials que podien tenir una relació més o menys directa amb la conservació dels ecosistemes aquàtics i la gestió dels recursos hídrics.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS