Espai TReS - Territori i responsabilitat social

CLIENT

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

El juliol de 2011 es constitueix l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'AMB és la nova organització institucional de la gran conurbació urbana que formen Barcelona i altres 35 municipis del seu entorn més proper i substitueix les tres entitats metropolitanes vigents fins aquesta data (Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat Metropolitana del Transport).

El nou marc jurídic consolida i racionalitza l'administració metropolitana i la reforça amb noves competències, principalment en matèria d'ordenació del territori i d'urbanisme. L'AMB formularà el Pla director urbanístic metropolità i el Pla d'ordenació urbanística metropolità, que substituiran el PGM vigent des de 1976. Així mateix, l'AMB també tindrà competències en matèria de promoció econòmica, en cohesió social i en infraestructures, amb incorporacions de tanta rellevància com ara la gestió de les rondes. Les noves competències se sumen a les de cohesió i equilibri territorial, habitatge, transport i mobilitat, cicle de l'aigua, residus, i medi ambient, que les entitats metropolitanes ja venien desplegant des de la seva constitució, l'any 1987.

Projectes:

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS