Espai TReS - Territori i responsabilitat social

CLIENT

Fundació Territori i Paisatge

Fundació Territori i Paisatge

La Fundació Territori i Paisatge, constituïda per l'Obra Social de Caixa Catalunya, va començar a funcionar a principis de 1998. Els objectius fonamentals que tenia eren col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge, i conscienciar totes les capes de la població sobre els valors ambientals.

Per assolir aquests objectius desenvolupava tota una sèrie d'actuacions: adquisició de territori en àrees naturals o seminaturals d'alt valor ecològic, paisatgístic o emblemàtic; concertació de fórmules de gestió d'aquests espais amb entitats, públiques i/o privades, per tal de garantir la preservació dels seus valors naturals i patrimonials; impuls de l'educació i la sensibilització públiques en els temes ambientals i de conservació del patrimoni natural, incloent-hi la creació d'equipaments i escoles de natura per aquesta finalitat; col·laboració amb altres entitats, públiques i privades dedicades a la protecció de la natura i del paisatge, i suport econòmic a projectes de conservació de la natura impulsats per aquestes entitats.

Fruit dels processos de reestructuració de Caixa Catalunya, aquesta fundació va deixar d'existir a finals de 2010, si bé gran part de les seves funcions han quedat assumides per l'Àrea de Territori i Medi Ambient de l'Obra Social de CatalunyaCaixa.

Projectes:

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS