Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Participació ciutadana en els catàlegs del paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, conscient de la importància que els ciutadans i les administracions participin conjuntament en les decisions que es refereixen a la protecció, gestió i ordenació dels seus paisatges, va elaborar els catàlegs de paisatge tenint en compte el coneixement de les persones que viuen el paisatge, el veuen i en gaudeixen (o el pateixen). Aquesta va ser una opció estratègica que consistia a obrir-se a la ciutadania per reconèixer-ne i aprofitar-ne el coneixement.

L'Observatori del Paisatge va preveure que, de forma transversal, totes les fases d'elaboració dels catàlegs de paisatge anessin acompanyades de participació ciutadana. Per aconseguir-ho, es va dissenyar un procés consultiu amb instruments que incidissin sobre les diverses fases d'elaboració dels catàlegs. Així, els catàlegs de paisatge van tenir en compte els ciutadans i agents de paisatge en la planificació i gestió del paisatge des de la fase de caracterització del paisatge a l'inici d'elaboració dels catàlegs. En cap cas la participació es va plantejar com una eina supletòria del treball tècnic dels equips, sinó com un complement per ajudar a obtenir resultats objectius o per concertar polítiques de paisatge entre els participants. Tots els processos participatius dels catàlegs de paisatge van tenir com a objectiu principal que els agents implicats i els ciutadans a títol individual que ho desitgessin expressessin la seva percepció sobre el paisatge, debatessin les transformacions que hi tenen lloc i poguessin contribuir a definir objectius per a millorar-lo.

Des del primer fins al darrer dels set catàlegs de paisatge, l'equip d'Espai TReS va assessorar i executar la major part dels diversos instruments participatius, entre els quals destaquen les entrevistes a agents, els tallers de debat amb agents i les consultes web. Per a cada instrument Espai TReS va elaborar un informe de resultats que va servir als equips tècnics que redactaven els catàlegs per incorporar la visió de la ciutadania.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS