Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Consultes web vinculades a la redacció dels catàlegs de paisatge de Catalunya

En el marc dels processos de participació ciutadana en els catàlegs del paisatge de Catalunya, es va dur a terme una consulta per mitjà del web de l'Observatori del Paisatge adreçada a la ciutadania en general per copsar la seva percepció sobre el paisatge, identificar valors i contrastar alguns resultats obtinguts pels equips redactors dels catàlegs. La consulta web es va utilitzar en tots els catàlegs de paisatge, però la seva concepció i disseny van anar evolucionant al llarg del procés d'elaboració dels catàlegs.

Des del primer fins al darrer dels set catàlegs de paisatge, l'equip d'Espai TReS va assessorar i executar el disseny i continguts de les consultes web. Espai TReS va elaborar un informe de resultats de cada consulta, que va servir als equips tècnics que redactaven els catàlegs per incorporar la visió de la ciutadania.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS