Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

La custòdia del territori, a l'abast de tothom. Guia per divulgar la custòdia del territori

La custòdia del territori és un conjunt d'instruments per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural que es va començar a implantar a Catalunya a final del segle XX. Des de llavors, i gràcies a l'impuls de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) i de les organitzacions que en formen part, l'ús d'aquests instruments ha anat creixent any rere any. Malgrat això, el coneixement de la custòdia del territori per part de la ciutadania encara és baix atès que els missatges sobre aquesta matèria arriben a pocs col·lectius més enllà dels compromesos amb la conservació de la natura i el paisatge.

Aquesta guia permet explicar a la ciutadania què és i com es porta a la pràctica la custòdia del territori. I ofereix idees i recursos per fer-ho d'una manera planera, entenedora i atractiva. La guia inclou missatges per dirigir-se a dos col·lectius específics: ciutadania interessada per la natura i el paisatge, i propietaris -i gestors- de terrenys que acullen uns valors naturals, paisatgístics o culturals destacables.

La guia és de gran utilitat per als responsables de comunicació de les entitats de custòdia del territori, o bé per a tècnics i altres responsables d'entitats de custòdia del territori que hagin de dirigir-se a la ciutadania o als propietaris de terrenys. Així mateix, la guia pot ser útil a qualsevol persona interessada en la custòdia del territori que vulgui fer-ne difusió o donar-la a conèixer: docents, educadors ambientals, periodistes, etc.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2023 Espai TReS