Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Procés participatiu associat a la redacció del pla de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida

L'any 2009, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) van encarregar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) l'elaboració del pla de gestió de les ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a les Aus) designades a la plana de Lleida. L'elaboració d'aquest pla de gestió hauria d'anar acompanyada d'un procés de participació ampli i obert a tots els agents que intervenen en aquest territori.

Els objectius d'aquest procés de participació havien de permetre acordar els objectius de conservació dels diversos espais ZEPA i amb la implicació de qui i amb quins mitjans aconseguir-ho. El procés també hauria de permetre comunicar a la societat la riquesa del lloc, la necessitat de conservar-la, i els objectius i les mesures de conservació que es proposen.

El procés participatiu va tenir com a abast tot allò que recollia el pla de gestió i que podia ser objecte de discussió. Això va incloure l'anàlisi i la diagnosi que es recollia al pla de gestió, els objectius (operatius, especialment), i les accions i línies estratègiques. En canvi, el procés no va entrar a discutir aquells aspectes que depassaven l'abast dels continguts del pla de gestió, com: l'objectiu general del pla de gestió, la delimitació de les ZEPA, i les determinacions regulades per altres normatives (urbanística, ambiental, territorial, etc.).

Es va dissenyar un web específic per al procés, per informar als participants sobre les diverses novetats que generava el procés participatiu, fer disponible informació sobre el pla de gestió, i donar informació útil per facilitar una participació efectiva.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS