Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Pla de participació del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 2011-2015

La participació de la base social és un dels reptes més importants que afronten actualment les entitats del tercer sector. El fet de comptar amb una base social forta i participativa no és fruit de la casualitat. Si es vol comptar amb persones implicades en una entitat és important destinar-hi esforços per trobar la manera de gestionar-la. A més, el foment de la participació és un tema transversal que ha de ser gestionat en el dia a dia.

La necessitat d'un Pla de participació per al BACC sorgeix arran de la voluntat de la Junta Directiva i de l'Assemblea General de desenvolupar una eina que permeti incrementar la participació a l'entitat, a la vegada que augmenti la seva base social.

Aquest Pla de participació recull, d'una banda, actuacions a realitzar dins l'associació adreçades a millores tècniques, als procediments, a la transparència; definició dels canals i òrgans a disposició dels socis, dels sistemes d'informació i d'atenció ciutadanes, del pla de comunicació, de l'ús de noves tecnologies, etc. D'altra banda, identifica les activitats destinades a incorporar noves persones als diferents nivells d'implicació del BACC, des dels usuaris de la bicicleta que no estan associats, fins als socis del BACC amb un elevat nivell d'implicació amb les activitats de l'associació.

El Pla de participació va incorporar metodologies participatives per a la seva realització. El procés buscava implicar activament els socis del BACC i, en la mesura del possible, altres integrants de la seva base social (simpatitzants, col·laboradors, voluntaris, etc.) en els seus diferents graus de compromís. La base social va ser protagonista del procés de diagnosi, i l'elaboració de propostes i solucions.

La redacció del Pla va comptar amb el suport d'una subvenció per promoure la realització de plans de participació per a associacions no lucratives (Ordre IRP/272/2009, de 19 de maig de 2009), del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (Direcció General de Participació Ciutadana).

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS